Oprawy antywybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich podzespołów i części.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Un medicament care îmbunătățește memoria și concentrarea

W stosunku ze szerokimi rozbieżnościami w zasięgu bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie spokojniejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do aktywności w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do książki w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznakowane oraz przejść szereg testów, które zajmują na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego typu urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tu.