Pompy d

O tym, do czego jest pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to narzędzia stosowane do przetłaczania produktów gładkich i półpłynnych. Określają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych kładzie się na wykonaniu pompy tłokowej wyporowej. W głównym etapu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku ruszającego się w walcu a niedługo stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki sposób, aby pompa miała nadzieję zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić różne rodzaje napędów łączonych w pompach tłokowych, gdy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych istnieje znacznie różnych zastosowań tych pomp, w innych gałęziach przemysłu.

Kiedy teraz wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto dodają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To sprawia, iż jest wówczas rodzaj pomp najczęściej wykorzystywanych w technice.

Wśród dużych zalet, jakie osiągają tegoż typu pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze wykorzystanie energii przez ogromną szansa zmian obciążeń. Do ostatniego atutem takiego podejścia będzie zwykła wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która zapewne być tłoczona przy wykorzystaniu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Wprawdzie nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niewielka wydajność połączona z pięknymi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo to sporo przedsiębiorców przyjmuje się na tenże tymże pomp ze powodu na fakt, iż ich cechy panują nad wadami.