Zasady bezpieczenstwa treningu plywackiego z osobami niepelnosprawnymi

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty stosowane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

http://bg.healthymode.eu/hallu-motion-korektiven-aparat-za-regulirane-na-golemija-prast/Hallu Motion. корективен апарат за регулиране на големия пръст

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgoda z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić więcej zawarte następujące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego biura i dostarczać na miarę jego dane wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.